A7538 - 早教系列 蔬果顏色分類玩具


✂️逢星期6截單/ 售完即止 

✈️貨期約截單日後2-3星期

 

專為小朋友手形 ✋🏻而設, 30件食物玩具套裝都令小朋友易於掌握👋🏻

可以教小朋友顏色,蔬果名,角色扮演既一款教育玩具😍

 

🔺產品特色

🔸協助小朋友學習

🔸分類配對

🔸認識顏色

🔸認識蔬菜水果

🔸角色扮演