A0254 - DIY DOODLE立體填色特大遊戲屋  


✂️逢星期6截單/ 售完即止 

✈️貨期約截單日後2-3星期

 

#特大尺寸 #填色塗鴉 #叢林主題紙屋  

 

🎊🎊好正啊 , 真正可以👣行入去玩 

keep 用到好耐既,容易組裝及還原收藏 

打造一個屬於自己獨一無二嘅小天地🎯 

由開盒開始全部都自己一手一腳🌈完成 

啱晒鍾意美術🎨填塗鴉嘅小朋友 

咁大個💪🏻有排玩可以分段👀時間進行 

或者同兄弟姊妹😆舉行一個填色比賽💫 

完成左一定好🈶滿足感 

可以隨時打開來玩,玩完後可快速收回盒中 

無需擔心放置空間  

 

尺寸: 109x79cmx63cm