A2910 - 泰國 LANNA 頸椎貼 (一盒12貼)


✂️逢星期6截單/ 售完即止 

✈️貨期約截單日後2-3星期

 

成日對住電腦💻做野

做到腰酸背痛、頸痛

長期痛症😰腫脹😰風濕痛😰

痛到晚晚訓唔到😭

試吓呢款泰國頸椎貼,起初貼係冰涼嘅感覺,之後開始慢慢發熱🥵快速緩解痛楚,令你放鬆曬😜

 

一盒 12 貼