A2471 - 韓國珍珠小手袋

 

性價比好高嘅一個袋

可以斜咩又可以手提

春夏秋冬都用到🙆🏻‍♀️

最正係容易襯衫😉


尺寸:宽25cm 高26cm 珍珠鏈115cm