A3869 - Gucci Flora by Gucci 系列淡香水 (100ml)

 

✂️逢星期6截單/ 售完即止 

✈️貨期約截單日後2-3星期
📩其他產品/ 款式可來圖報價
 

款式:
A.Gucci Flora by Gucci 梔子花香水 (100ml)
B.Gucci Glamorous Magnolia 白玉蘭淡香水 (100ml)

 

💖Gucci Flora by Gucci 梔子花香水100ml

前調:梨花

中調:白梔子花,茉莉

尾調:黃糖,廣蕾香

 

💙Gucci Glamorous Magnolia 白玉蘭淡香水 100ml

調性:溫柔花香調

前調:小蒼蘭、 綠葉、柑橘皮

中調:牡丹、木蘭花

基調:麝香、檀香