A10013 - Curios 動物幼兒拼圖(10種)


✂️逢每月最後一日截單/ 售完即止

✈️貨期 *約* 截單日後2-3星期

 

📣📣1-3歲幼兒專注力必備教具!!

 

香港獨家 底版拼圖 精準凹槽設計,底圖引導BB小手配對!

 

Curios 動物幼兒拼圖一盒拼圖有🔟種動物,一次過學曬野生同埋農場動物🦒🐄!每一種拼圖既切割片數塊唔同🧩,由2️⃣塊到8️⃣塊,難度循序漸進,陪伴住BB從0歲學習到3歲📈!

 

除此之外,拼圖設計符合 Montessori理念 運用 #真實圖片  😍,幫小朋友進行最直接最有趣嘅學習✨🥰。

 

呢一款益智拼圖香港獨家採用底板 + 拼圖設計✅,令拼砌玩法更多元化🌈:

0-12M - 拼圖配對:2片相同顏色matching

12-18M - 嵌入底板:使用底圖引導BB逐一將拼圖嵌入底板

18-24M - 分類拼砌:讓BB選擇分辨動物自行拼砌,鼓勵BB說出動物名字

24M+ - 教具配對:與Flashcard或動物模型進行配對遊戲!

 

🇭🇰 香港獨家底板拼圖

😍 設計運用真實圖片符合蒙特梭利概念

✅ 訓練BB精細動作、認知力、專注力、邏輯思維、空間理解、幫助語言發展

🧩 一套10種動物拼圖,從2片至8片循序漸進

🐮學習農場及野生動物:長頸鹿、獅子、鱷魚、斑馬、大象、牛、馬、鴨、豬、羊

👏🏻 高質素厚卡設計,撕不爛

 

📍附送說明書,提供多種遊戲玩法給媽媽參考

👧🏻 適合0至3歲寶寶