A2744 - DIY不織布聖誕樹

 

香港🇭🇰地方寸金尺土,想擺棵大大嘅🎄聖誕樹真係唔使諗😖

今日推介呢款聖誕樹🎄既環保♻️又易收藏,多款配件,小朋友👦🏼👧🏻一定好喜歡

 

小朋友最期待嘅12月🎅🏼即將來臨啦🎀相信每個小朋友👦🏼👧🏻最希望嘅就係收到🎅🏼聖誕老人嘅禮物🎁 所以屋企🏡又點少得聖誕樹🎄有冇諗過親子👨‍👩‍👧‍👦一起佈置聖誕樹呢?

 

🎄環保♻️可循環再用

🎄同聖誕樹扮靚靚

🎄DIY屬於自己的聖誕樹,超有滿足感

 

✅不織布易收藏,佔用空間少

✅非常耐用,配有魔術貼可隨意拆卸掛件

✅色彩繽紛❤️🧡💛💚💙💜

✅認識節日來源

✅訓練小朋友手👋🏻眼👁協調能力

✅DIY-發揮小朋友創意思維

✅親子活動最佳之選

 

🔺尺寸 : 約98*70cm

🔺32個掛件飾物連燈串

 

⚠️批次有機會不同, 每棵樹會有些不同⚠️