A6217 - 萬聖節可愛髮夾 (一套11個)
 

萬聖節🎃除咗買糖果,著搞鬼衫之外。仲可以用埋髮夾增加造型效果添😘

 

👹👻👺🎃🤡

 

一套有11個髮夾。買一套同朋友仔一齊用就可以一齊去玩啦😍