A1678 - A4 彩虹風琴資料文件夾

 

👏👏返學辦公室必備😄😄
容量大, 一個座枱便攜式兩用資料夾攪掂曬✌🏼✌🏼

 

🎒小朋友返學勁多📋通告, 平時每科都勁多📝筆記同📚課外資料, 東一張西一張, 容易唔見, 搵起上黎都幾煩😫😫

 

美國同事推薦左呢款風琴式FILE🗂🗂,真係勁好用👍👍
佢地OFFICE 都用緊, 簡直係處理檔案嘅好幫手🙌🏻🙌🏻
一個FILE 有成十幾二十格
🌈彩色分層設計, 💪🏻容量超大, 可以放係💻枱面當文件夾, 又可隨時接埋攞出街!! 
有左佢, 小朋友可以把📚每科嘅資料, NOTES 整理得清清楚楚, 溫習做功課都慳番好多時間✌🏼✌🏼