A1808 - 日本 和愛堂 兒童理髮較剪套裝 (平剪+牙剪)


✂️逢星期6截單/ 售完即止 

✈️貨期約截單日後2-3星期

 

小朋友既頭髮長得好快好快😅

好似我自己小朋友咁☝🏻

幾乎每個月都要剪一次頭髮💈💈

我地之前推介既剪髮神器好多媽媽用左都好滿意😍

好多升左呢/同有妹妹既媽媽都問我地會唔會其他剪頭既法寶呀😆

今日我地會推出🇯🇵和愛堂兒童剪頭剪2件套(平剪+牙剪)

 

媽媽可以按自己心水去修剪唔同既部分✂

而且仲做左低音處理🔇

唔怕嚇親小朋友🙊

快D襯住係屋企幫小朋剪番個靚髮型啦👩🏻

 

套裝包括:平剪1把+牙剪1把