A6353 - L.O.L聖誕倒數驚喜月曆Advent Calendar


🔥每日一個小驚喜🔥聖誕倒數驚喜月曆

 

一年一度既聖誕🎄真係好期待🌠

快啲準備倒數月曆同👧🏻👦🏻倒數la💖每日一個小驚喜

配備24天倒數🌈每日打開一格即有一個驚喜玩具🤩直到聖誕當日

買定多套👩🏻重可以平日用作小獎勵🐒全日聽聽話話就俾佢開一格😌

 

✨內含細小配件,建議 3 歲或以下小朋友由成人指導下使用