A2493 - Playing With Screws 兒童形狀小螺絲配對套裝

 

呢套多功能性😍小螺絲可以重點訓練小朋友手指肌肉🖐🏻有埋12張配對卡片,小朋友可以慢慢摸索👍🏻

 

✅訓練手指肌肉

✅認識顏色

✅認識形狀

✅圖形配對

 

套裝包括:

12張膠卡片
32粒小螺絲配件

1個收納袋